Diagnoza talentów

Naszym zadaniem jest pokazanie Ci jak efektywnie rozwijać umiejętności Twoich pracowników, i w których obszarach sprawdzą się najlepiej. Odpowiedni człowiek na odpowiednim stanowisku przyniesie Ci realne zyski. Spraw, by Twoi pracownicy rozwinęli skrzydła!

Sprawdź jaki potencjał drzemie w Twoich pracownikach

Wynikiem naszych badań jest raport identyfikujący mocne strony oraz obszary do doskonalenia pracowników, mające wpływ na skuteczniejsze działanie firmy i większe zadowolenie całego zespołu.

Diagnoza talentów i ocena kompetencji
 • Jak wykorzysta potencjał każdego pracownika?
 • Jakie kompetencje mają liderzy w Twojej organizacji?
 • W których obszarach najlepiej sprawdzą się Twoi pracownicy?
Decyzje rekrutacyjne
 • Jakiego kandydata dokładnie potrzebuje Twoja organizacja?
 • Jakie predyspozycje decydują o sukcesie na danym stanowisku?
 • Który z kandydatów odpowiada uzgodnionym wymaganiom?
Praca zespołowa
 • Jaki jest potencjał Twojego zespołu?
 • Jakie są naturalne profile zachowań członków zespołu, ich mocne i słabe strony?
 • W jaki sposób zbudować zespół osiągający swoje cele?

Zarządzaj potencjałem pracowników

W naszych badaniach korzystamy z rozwiązań Extended DISC, czyli analiz indywidualnych. Dzięki nim nasi klienci mogą liczyć na przygotowanie i przeprowadzenie dostosowanego do własnych potrzeb procesu badania klimatu, zaangażowania i satysfakcji pracowników. Dzięki wynikom naszej analizy dowiesz się, jak efektywnie rozwijać potencjał swoich pracowników, w których obszarach sprawdzą się najlepiej tak, by Twoja firma osiągała lepsze wyniki. Dobry zespół to siła najlepszych organizacji.

W porównaniu z innymi narzędziami tego typu, Extended DISC głębiej mierzy nieuświadomiony poziom zachowań, by zniwelować wpływ otoczenia zewnętrznego. Wyniki pokazują, kim właściwie respondent jest, nie zaś, jaki wydaje się mu, że powinien być w obecnym środowisku pracy.

 • Rekrutacja
 • Budowanie ścieżek kariery
 • Awanse wewnętrzne
 • Coaching i mentoring
 • Programy rozwoju umiejętności przywódczych
 • Szkolenia z zakresu komunikacji
 • Szkolenia z zakresu sprzedaży i negocjacji
 • Szkolenia z zakresu obsługi klienta
 • Ja jako lider
 • Ja jako coach/mentor
 • Moje talenty w sprzedaży
 • Mój styl uczenia się
 • Mój styl komunikacji