Coaching

Coaching pomaga ludziom osiągnąć nietuzinkowe wyniki w życiu, karierze, firmach i organizacjach. Jest sposobem na to, by życie zawodowe lub prywatne uczynić lepszym, bardziej satysfakcjonującym, bardziej świadomym, bardziej efektywnym. Dzięki coachingowi klient odkrywa samego siebie, swoje największe wartości, a także uświadamia sobie jak wiele może osiągnąć i jak maksymalnie może wykorzystać swój ogromny potencjał, aby polepszyć jakość swojego życia.

W trakcie sesji coachingowych otrzymasz m.in.:

• analizę obecnego stanu rzeczy,
• realny do osiągnięcia, sprecyzowany cel,
• świadomość wszelkich możliwych zasobów do osiągnięcia celu,
• ustalenie konkretnego planu działania,
• motywację do działania,
• plan awaryjny
• uwagę coacha skupioną na Tobie i Twoich celach
• wsparcie coacha

Jakie możliwości daje firmie coaching?

 • pełne czerpanie z potencjału pracowników,

 • osiąganie nadzwyczajnych rezultatów,

 • identyfikowanie się pracowników z nadrzędnymi celami firmy,

 • zmotywowany zespół,

 • większa kreatywność i innowacyjność.

Jakie możliwości daje coaching pracownikowi firmy?

 • zwiększenie indywidualnej efektywności pracy,

 • doskonalenie umiejętności stawiania sobie celów i realizowania ich w terminie,

 • zwiększenie odpowiedzialności za siebie i swoje zadania,

 • świadoma realizacja celów i strategii firmy,

 • zwiększenie możliwości wpływania na ludzi i zadania,

 • konstruktywną współpracę z innymi.

Jakie możliwości daje coaching kadrze zarządzającej?

 • ciągły rozwój firmy w kierunku osiągania i przekraczania zamierzonych celów,

 • dostrzeżenie, że ludzie mogą więcej, gdy im się stworzy odpowiednie warunki,

 • czerpanie i pełnie wykorzystanie potencjału pracowników i zespołów,

 • większe skupienie się na celach strategicznych.

A Ty? W jakim obszarze odczuwasz potrzebę zmiany?

Rodzaje coachingu

Dedykowany jest do osób piastujących najwyższe szczeble w hierarchii organizacji, które odgrywają kluczowe role w zarządzaniu daną jednostką. Celem coachingu dla przedsiębiorców jest indywidualny rozwój kadry zarządzającej, podniesienie efektywności osobistej, umiejętności przywódczych oraz innych ważnych kompetencji wymaganych od lidera. Coaching dla przedsiębiorców daje możliwość kreowania wizji całego przedsiębiorstwa, stawiania celów i wytyczania strategii rozwojowej organizacji, wspierania ważnych cech i wartości, wpływa na rozwój świadomości i odpowiedzialności lidera w zakresie stylu oraz sposobu zarządzania, a także pomaga w wprowadzaniu równowagi między pracą a życiem osobistym.

adresowany do właścicieli małych i średnich firm, przedsiębiorców, przedstawicieli wolnych zawodów, specjalistów w danym obszarze oraz wszystkich osób, które zajmują się biznesem. Celem business coachingu jest: usprawnienie funkcjonowania prowadzonej działalności, definiowanie krótko i długoterminowych celów firmy, opracowanie planów i strategii biznesowych, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, poprawa kompetencji.

Adresowany głównie do managerów. Skupia się na wzmacnianiu kompetencji wymaganych od kierowników zespołów, odpowiedzialnych za realizację strategicznych zadań w organizacji. Nadrzędnym celem coachingu managerskiego jest udoskonalanie umiejętności przywódczych, w tym: motywacji podległego zespołu, umiejętności oceny sytuacji z różnych punktów widzenia, znajdowania optymalnych rozwiązań, delegowania zadań, odkrywania i rozwijania potencjału podległego zespołu. Dzięki tego rodzaju coachingowi uzyskuje się: wzrost efektywności zespołowej, umiejętność organizacji pracy własnej i podległych pracowników, poprawę komunikacji, umiejętność dostosowywania się do ciągle zmieniających się wymogów otoczenia i organizacji.

Szczególnie zalecany osobom przygotowującym się do zmiany stanowiska pracy m.in. osobom awansowanym, przygotowywanym do sukcesji, top talentów, osobom zwalnianym. Coaching kariery wspiera w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, poprzez takie działania jak: znalezienie silnych stron i wzmacnianie obszarów wymagających poprawy, przygotowanie do reaktywacji zawodowej, pomoc przy obejmowaniu nowego stanowiska czy przy otwieraniu własnej działalności, kształtowanie wymaganych kwalifikacji, elementy autoprezentacji, wzrost pewności siebie, przygotowanie się do nowej roli i nowych zadań.

Powyższe rodzaje coachingów są naszą propozycją działania w danym obszarze. Każdorazowo szczegółowy obszar działania jest uzgadniany indywidualnie z Klientem.

Dla osób, które nie mogą się spotkać proponujemy coaching zdalny (telefonicznie lub online)

Zastanawiasz się który rodzaj coachingu wybrać?

Czy wiesz, że…

Według badań…
Aż 96% klientów wskazało, że ze względu na wysoką skuteczność, skorzystaliby z coachingu ponownie.

badanie PricewaterhouseCoopers wykonane na zlecenie International Coach Federation, ICF Global Coaching Client Study Executive Summary, 2009

 

0%
Wysoka skuteczność

Z kolei badanie przeprowadzone na 500 spółkach branży telekomunikacyjnej z listy rankingowej Fortune 500 (lista opracowywana i publikowana przez magazyn Fortune), wykazało, że wprowadzenie coachingu w firmach może podnieść wskaźnik rentowności przedsiębiorstwa nawet do 529%

źródło:Metrix Global ROI Study. USA: Metrix Global, LLC. CIPD (2004)

 

0% Rentowności przedsiębiorstwa

Programy szkoleniowo-coachingowe podwyższają produktywność menadżerów 4-krotnie bardziej niż same szkolenia. Podczas, gdy szkolenia podwyższyły produktywność menadżerów o 22%, to po rozszerzeniu programu szkoleniowego o 8 indywidualnych sesji coachingu, produktywność menadżerów wzrosła o 88%.

źródło: Executive Coaching as a Transfer of Training Tool: Effects on Productivity in a Public Agency.aut.Olivero, Gerald; Bane, K. Denise; Kopelman, Richard E. (1997)

 

0%
Produktywność menadżerów

Warto podkreślić, że skuteczny coaching jest prowadzony według standardów i z zachowaniem etyki zawodowej. Dobry coach świadczący taką usługę posiada zweryfikowane kompetencje czyli posiada akredytację.