Badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników

Nie wiesz, jak zwiększyć zaangażowanie pracowników i ich satysfakcję z pracy? Wynikiem naszych badań jest raport identyfikujący mocne strony oraz obszary do doskonalenia mające wpływ na skuteczniejsze działanie firmy i większe zadowolenie pracowników.

Zdiagnozujemy mocne i słabe strony Twojego biznesu

Prowadzenie własnego biznesu stawia przedsiębiorców w miejscu, w którym ciężko ocenić im obiektywnie, jakie są faktyczne mocne i słabe strony ich organizacji. To nasze zadanie, by je zrealizować korzystamy ze spójnej metody pozwalającej na szczegółową, zautomatyzowaną analitykę danych. Badania prowadzone są w obszarach zaangażowania, atmosfery w pracy, komunikacji, inicjatywy, szacunku, rozwoju oraz równowagi pomiędzy pracą a życiem.

Badanie weryfikuje dane w podstawowych wymiarach:

 • Cele i zadania

 • Relacje ze współpracownikami

 • Stabilność zatrudnienia

 • Wynagrodzenie i rozwój zawodowy

 • Rzetelna ocena

 • Relacje z przełożonym

 • Komunikacja wewnętrzna

 • Równowaga praca-życie osobiste

Uzupełniające wymiary:

 • Przedsiębiorczość

 • Wpływ

 • Relacje z klientami

 • Społeczna odpowiedzialność

Zaangażowanie i satysfakcja pracowników

Nikt nie zna tak dobrze Twojej firmy, jej potencjału i możliwości, jak Twoi pracownicy. Wykorzystaj ich wiedzę i potencjał, jaki w nich drzemie. Dowiedz się, jakie mają pomysły na usprawnienie pracy? Jak postrzegają miejsce swojej pracy? Co sprawia, że są zmotywowani do pracy? Pokaż im, że rozwój jest w waszym wspólnym interesie i że liczysz się z ich zdaniem.

Wykorzystaj pełnię możliwości naszych usług wynikających z analizy mocnych i słabych stron

Regularne badania

– realizuj badania okresowo, określaj trendy

– dostarczaj stałej informacji zarządczej w wybranych obszarach

– sprawdzaj skuteczność zmian

Uzupełnienie badania o metody jakościowe gromadzenia danych

– grupy fokusowe

– wywiady indywidualne

– analiza danych wtórnych obserwacje

– tajemniczy klient

Plany działań

– warsztaty strategiczne

– szczegółowe plany wdrożenia zmian

– plany krótkoterminowe i wieloletnie programy usprawnień

Wsparcie organizacyjne / promocja i informacja

– kampanie informacyjne / pr w organizacji / spotkania wewnętrzne

– działania promocyjne (spotkania)